• Namn: Dennis Albrecht
  • Ålder: 34 ( i skrivande stund:)
  • Fru: Emma
  • Barn 1: Måns 7 år
  • Barn 2: Melker 5 år
  • Barn 3: Knoddas -2.5 månader (Beräknat från avfärdsdatum)
  • Jobb: Deltidsbrandman Räddningstjänsten i Höör
  • Studier 1: Ekonom, Inriktning Affärsutveckling, Högskolan i Gävle
  • Studier 2: Produktutveckling, Blekinge Tekniska Högskola
  • Studier 3: Skydd Mot Olyckor, MSB Myndigheten i Revinge